EU-VN-Energy-Facility

Câu hỏi cho Đề xuất Hoạt động Hỗ trợ Kỹ thuật đợt 2

Với chủ đề “Đổi mới, hợp tác và mạng lưới – Chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển thị trường cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã mời nộp đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật đợt 2 vào ngày 6 tháng 12 năm 2019.

Cho tới hạn nộp câu hỏi vào ngày 17 tháng 12 năm 2019, dự án EVEF đã không nhận được câu hỏi nào. Dự án sẽ không tiếp nhận thêm câu hỏi sau thời hạn này.

Hạn nộp Đề xuất là 12:00 trưa, giờ Việt Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2020. Các đề xuất hoạt động phải được gửi tới hòm thư của dự án EVEF tại applications@energyfacility.vn với định dạng Word bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt.

Tìm hiểu thêm thông tin tại các đường link dưới đây: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin