EU-VN-Energy-Facility

Hỏi đáp về đợt nộp Đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật lần thứ nhất

Với chủ đề “Tầm quan trọng của Thông tin – tăng cường nhận thức của công chúng và đối thoại chính sách về Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng” cho đợt tiếp nhận Đề xuất Hoạt động đầu tiên, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã nhận được một số câu hỏi từ các đơn vị quan tâm. EVEF xin được đăng tải câu trả lời chính thức cho các câu hỏi được gửi đến hòm thư của Dự án để làm tài liệu tham khảo cho đợt nộp đề xuất lần này.

Câu hỏi 1: Đề nghị quý cơ quan xác nhận tính hợp lệ của các tổ chức quốc tế là đối tác của các nhà phát triển trong nước: Các đối tác quốc tế này có bắt buộc phải là các công ty châu Âu hay có thể là các công ty quốc tế?

Trả lời: Theo như tiêu chí hợp lệ quy định trong hồ sơ mời nộp đề xuất, những đơn vị thụ hưởng trực tiếp hoặc các đơn vị tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật  hợp lệ là các cơ quan, tổ chức hoạt động trong ngành năng lượng đã được đăng ký/ có tư cách pháp nhân tại Việt Nam. Chúng tôi rất khuyến khích việc hợp tác mang lại hiệu quả tối đa của hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. Chi tiết hợp tác và kết quả dự kiến đạt được thông qua việc hợp tác cần được trình bày cụ thể trong hồ sơ Đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. Đối tác có thể là bất kỳ tổ chức quốc tế nào, không giới hạn vùng miền.

Câu hỏi 2: Mục tiêu của Hợp phần này là gì?

Trả lời: Mục đích của Tiểu Hợp phần 1B thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng EU – Việt Nam là nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương (Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc được hỗ trợ kỹ thuật theo Tiểu Hợp phần 1A của Chương trình), với mục tiêu tổng thể là tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư công và đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng Năng lượng tái tạo (NLTT) và Hiệu quả năng lượng (HQNL) tại Việt Nam thông qua cải thiện khung chính sách, tăng cường năng lực và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Dự án hỗ trợ kỹ thuật này là công cụ mang lại những hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cần thiết trong ba lĩnh vực nêu trên.

Câu hỏi 3: Đâu là chính sách mục tiêu mà Hợp phần này dự kiến thực hiện nhằm đem lại tác động lên ngành năng lượng?

Trả lời: Hợp phần này không nhằm mục đích tác động đến một chính sách cụ thể nào mà chỉ hướng tới tạo bước đà và những đóng góp nội dung quan trọng cho khung pháp lý và chính sách tổng thể đối với ngành năng lượng Việt Nam. Mục tiêu này có thể đạt được thông qua phối hợp làm việc với các cơ quan chính phủ liên quan (Bộ Công Thương và các đơn vị trực thuộc theo Tiểu Hợp phần 1A) và các bên liên quan khác trong ngành năng lượng (các cơ quan không thuộc Bộ Công Thương, cơ quan công quyền, khối tư nhân, tổ chức xã hội dân sự, tổ chức nghiên cứu và viện đào tạo theo Tiểu Hợp phần 1B).

EVEF vẫn đang tiếp tục nhận Đề xuất Hoạt động từ các đơn vị cho đến 12h trưa, giờ Việt Nam, ngày 14 tháng 8 năm 2019. Các đơn vị nộp Đề xuất hoạt động cho hỗ trợ kỹ thuật dưới định dạng WORD bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt, và gửi vào địa chỉ email của Dự án applications@energyfacility.vn.

Tìm hiểu thêm thông tin tại các đường link dưới đây: 

· Hướng dẫn nộp Đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật theo yêu cầu EVEF (theo Tiểu Hợp phần 1B)

· Bản Word Mẫu đề xuất hoạt động hỗ trợ kỹ thuật EVEF

· Hướng dẫn của UN-EU về định mức chi phí địa phương, bản cập nhật năm 2017. Đơn vị nộp hồ sơ phải áp dụng Hướng dẫn này khi lên dự toán chi phí.