EU-VN-Energy-Facility

Hội thảo “Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững”

Trong khuôn khổ “Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020” được tổ chức vào ngày 22/07/2020 tại Hà Nội, nhiều hội thảo chuyên đề về năng lượng đã được tổ chức, trong đó đáng chú ý là hội thảo “Chuyển dịch cơ cấu năng lượng gắn với phát triển hạ tầng năng lượng bền vững trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045” đồng tài trợ bởi Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF).

Phát biểu trong phiên toàn thể của Diễn đàn, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Ban Kinh tế Trung ương cho biết, việc chuyển dịch cơ cấu năng lượng đã nằm trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được Bộ Chính trị ký ban hành ngày 11/2/2020. Chính phủ đang có nhiều giải pháp để chuyển dịch cơ cấu năng lượng và phát triển hạ tầng năng lượng. Bởi thực tế cho thấy nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế – xã hội ngày càng cao đã gây sức ép lên hạ tầng ngành năng lượng.

Các đại biểu cũng chỉ rõ Việt Nam có nhiều cơ hội và tiềm năng để chuyển dịch cơ cấu năng lượng như sự chú trọng của Đảng và nhà nước vào ngành năng lượng thông qua hàng loạt chính sách, thể chế, ngoài ra nguồn tài nguyên của Việt Nam đa dạng phong phú, còn nhiều tiềm năng khai thác, nhất là năng lượng tái tạo…

Ảnh: Diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu năng lượng của Việt Nam, vai trò hỗ trợ của quốc tế là điều hết sức quan trọng, trong đó Liên minh Châu Âu (EU) là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. EU đã cam kết khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 320 triệu euro cho Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020, nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng ngành năng lượng bền vững và tăng cường quản trị và pháp trị. Đây là khoản tài trợ lớn nhất từng được EU cấp cho một quốc gia ngoài châu Âu với mục đích hỗ trợ ngành năng lượng bền vững.

Từ năm 2017, EU và Việt Nam đã khởi động Chương trình “Hỗ trợ Chính sách Ngành Năng lượng hướng tới đảm bảo việc tiếp cận Năng lượng hiện đại, bền vững và đáng tin cậy cho mọi người dân” trị giá 108 triệu euro. Trong khuôn khổ chương trình này, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam do EU và Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Đức đồng tài trợ, được Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức phối hợp triển khai với phía Việt Nam từ năm 2018 đến hết năm 2021. Những kết quả bước đầu của dự án là rất đáng ghi nhận, đặc biệt trong việc giúp Việt Nam cải thiện khung chính sách, nâng cao năng lực của các cơ quan Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng bền vững.

Hiện Liên minh Châu Âu đang trong quá trình đàm phán với Bộ Công Thương gói hỗ trợ tiếp theo trị giá 142 triệu euro với mục đích: nâng cao hiệu quả năng lượng; tăng tỉ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng; và nâng cao chất lượng và hoạt động của Hệ thống Thông tin Năng lượng Việt Nam. Đây là sự hỗ trợ thiết thực và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển dịch cơ cấu năng lượng.

Con đường từ định hướng cho tới thực tế chưa bao giờ đơn giản, nhưng nếu tận dụng các tiềm năng sẵn có, sự hỗ trợ từ bên ngoài và quan trọng là tự cải tổ để khắc phục khó khăn sẽ là cơ hội để Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng, vượt lên bứt phá về kinh tế xã hội trong tương lai.

Xem thêm thông tin tại:
http://vov1.vov.vn/tieu-diem-vov1/chuyen-dich-co-cau-nang-luong-gan-voi-phat-trien-ha-tang-nang-luong-ben-vung-22-c73-61937.aspx 
http://vov1.vov.vn/tieu-diem-vov1/nhung-bai-toan-can-tinh-den-trong-tien-trinh-chuyen-dich-co-cau-nang-luong-viet-c73-61836.aspx
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin