EU-VN-Energy-Facility

KẾT QUẢ ĐỢT KÊU GỌI NỘP ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ KỸ THUẬT NGÀNH NĂNG LƯỢNG EVEF LẦN THỨ 2

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU (EVEF) đã kêu gọi nộp Đề xuất Hỗ trợ Kỹ thuật đợt 2 trong khuôn khổ Tiểu Hợp phần 1B của dự án.

Tiểu Hợp phần 1B nhằm cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các Bộ và cơ quan nhà nước cấp trung ương và địa phương (không trực thuộc Bộ Công Thương), các đơn vị thuộc khu vực tư nhân, các trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức xã hội dân sự.

Chủ đề trọng tâm của đợt mời nộp đề xuất lần thứ hai là “Đổi mới, hợp tác và mạng lưới – Chia sẻ kiến thức và chuyển giao công nghệ để hỗ trợ phát triển thị trường cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng tại Việt Nam”

Tới hạn nộp Đề xuất, ngày 13 tháng 01 năm 2020, dự án EVEF đã nhận được 7 đề xuất từ các Bộ ngành trung ương, các cơ quan nhà nước cấp tỉnh cũng như các đơn vị từ khối tư nhân, các trường đại học, và các tổ chức xã hội dân sự.

Các đề xuất được đánh giá bởi một hội đồng thẩm định từ ngày 14 đến ngày 24 tháng 1 năm 2020. Sau khi thống nhất, hội đồng thẩm định đã gửi báo cáo đánh giá đến Phái đoàn Liên minh châu Âu (EUD) tại Việt Nam, đề nghị hỗ trợ kỹ thuật cho 1 dự án có xếp hạng cao nhất. Phái đoàn Liên minh châu Âu đã xem xét và đồng ý với các đề xuất của hội đồng thẩm định.

Dự án được lựa chọn để hỗ trợ kỹ thuật là:

“Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: Nâng cao năng lực nghiên cứu và phổ biến kiến thức về tích hợp Năng lượng Tái tạo trong hệ thống điện.

Tất cả các đơn vị đã được thông báo về kết quả đánh giá. Các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật sẽ được triển khai thực hiên trong năm 2020 và 2021.

Các đơn vị có câu hỏi về kêu gọi đề xuất, xin gửi về địa chỉ: applications@energyfacility.vn

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin