Lào Cai hỗ trợ nông dân xây dựng 3,719 hệ thống điện sinh khối

Năm 2019 vừa qua, Lào Cai đã hỗ trợ người dân nông thôn xây dựng 309 công trình khí sinh học quy mô nhỏ dưới 50 m3. Như vậy, từ năm 2013 đến nay, địa phương này đã xây dựng, lắp đặt được 3.719 công trình khí sinh học, vượt 15 công trình so với kế hoạch được giao. Các công trình này đem lại hiệu quả cao về đầu tư, xã hội và bảo vệ môi trường nông thôn, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới khu vực vùng cao, vùng sâu Lào Cai.

Ảnh: Hương Thu – TTXVN

Lào Cai là một trong mười tỉnh mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chọn tham gia vào một dự án, do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, về hỗ trợ nông nghiệp carbon thấp. Khí sinh học được sản xuất sẽ được sử dụng để nấu ăn, giúp giảm chi phí trong khi vẫn đảm bảo không khí sạch cho địa phương. Bà Phạm Thị Hoa, Phó trưởng Ban quản lý dự án, cho biết rằng sau 6 năm triển khai, các hoạt động của dự án đã thay đổi nhận thức của người dân trong việc xử lý môi trường, xử lý chất thải chăn nuôi các sản phẩm phân hữu cơ và các sản phẩm khác.

Bên cạnh đó, năm 2019, chương trình cũng lắp đặt thêm 48 mô hình mô hình xử lý chất thải chăn nuôi, bao gồm cả việc tạo ra điện sinh khối. Dự kiến, chương trình sẽ lắp đặt thêm 60 hệ thống nữa trong năm 2020.

Nguồn: Báo Dân tộc và Miền núi