“Hỗ trợ Kỹ thuật để thực hiện Chương trình Năng lượng EU-Việt Nam”, (tên rút gọn: Hỗ trợ kỹ thuật cho EVEF và sau đây gọi là Dự án), là Dự án Hợp tác Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Liên minh Châu Âu (EU), Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).

Dự án được EU và Chính phủ Đức đồng tại trợ. GIZ được BMZ ủy thác thực hiện Dự án như một phần của Dự án “Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)“, Giai đoạn II (gọi tắt là Dự án 4E).

Dự án viện trợ 100 triệu EUR cải cách ngành (SRC) cho Hợp phần Chương trình Hỗ trợ Chính sách Năng lượng (EPSP) được Bộ Công Thương và EU ký tháng 12/2017.

Dự án hướng tới góp phần tăng cường sự quản lý nhà nước trong ngành năng lượng nhằm thúc đẩy một bước tiến sang lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. Dự án này cũng sẽ góp phần thực hiện khung pháp lý cần thiết để Việt Nam đạt được các cam kết của mình đối với việc giảm phát thải khí nhà kính (KNK) có liên quan đến các hoạt động năng lượng trong bối cảnh các Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định của Việt Nam (NDC).

Mục tiêu Tổng quát

Mục tiêu Tổng quát của Dự án là cung cấp và sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm về kinh tế, thân thiện với môi trường và công bằng về xã hội ở Việt Nam bằng cách nâng cao hơn nữa năng lực của các cơ quan thuộc và không thuộc chính phủ hoạt động trong ngành năng lượng để từ đó thực hiện thành công các mục tiêu và chỉ tiêu của Chiến lược Tăng trưởng xanh, Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định và Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia.

Mục tiêu Cụ thể

Mục tiêu Cụ thể là chính phủ Việt Nam và các đơn vị chủ chốt có liên quan phát huy các điều kiện tiền đề cho phổ cập tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.


Các đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2018 – Tháng 12 năm 2021

Đối tác chính trị: Bộ Công Thương (MOIT)

Đối tác thực hiện: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Sven Ernedal
Giám đốc Dự án
Vũ Chi Mai
Trưởng hợp phần
Rainer Brohm
Điều phối viên Quốc tế/ Ban Thư ký VEPG
Tô Đình Thái
Cán bộ dự án Cấp cao/ Dự án 4E
Trần Anh Mai
Quản lý Hành chính và Tài chính
Nguyễn Phương Thảo
Cán bộ Dự án/ Ban Thư ký VEPG
Nguyễn Anh Dũng
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Nguyễn Thị Hồng Vân
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Đỗ Quang Nhật
Cán bộ Dự án trẻ/ Ban thư kí VEPG
Võ Thanh Tùng
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Hoàng Thị Cam
Cán bộ Hành chính/ Tài chính
Mai Thị Xuyên
Biên/Phiên Dịch viên
Vũ Minh Hiền
Cán bộ Hành chính/ Phụ trách Hậu cần