EU-VN-Energy-Facility

Liên hệ

Chúng tôi rất sẵn lòng để giúp đỡ và tư vấn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và yêu cầu gì

Giữ liên lạc với chúng tôi

Chương trình Năng lượng Việt Nam - EU

  • +84-24-39 41 26 05
  • +84-24-39 41 26 06
  • Liên hệ:
  • Email gửi tới Cấu phần Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu (cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương)
    applications@energyfacility.vn