EU-VN-Energy-Facility

DỰ ÁN 4E TUYỂN ĐƠN VỊ TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề, (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.

Dự án 4E của GIZ hỗ trợ Bộ Công thương trong hai lĩnh vực Năng lượng tái tạo và Hiệu quả năng lượng. Dự án hiện đang tìm kiếm một hoặc các đơn vị tư vấn trong nước (bao gồm chuyên gia cho các vị trí: 1 trưởng nhóm và ít nhất 1 thành viên) để triển khai gói công việc “Đánh giá tác động của đề xuất về học tập suốt đời cho người quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng”.

Do đó, văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi tìm kiếm một (hoặc nhiều) đơn vị tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

 1. Khung thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến bắt đầu từ 15 tháng Chín 2021 đến 30 tháng Mười Một 2021
 2. Địa điểm thực hiện: Chủ yếu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số tỉnh thành khác
 3. Ngày công cho tư vấn: tối đa 72 ngày
 4. Nội dung công việc: Đơn vị tư vấn sẽ được ký hợp đồng để triển khai triển khai gói công việc “Đánh giá tác động của đề xuất về học tập suốt đời cho người quản lý năng lượng và kiểm toán viên năng lượng”. Họ cần đảm bảo về kinh nghiệm và kiến thức trong lĩnh vực năng lượng hoặc đánh giá tác động chính sách. Một chuyên gia tư vấn trong nhóm sẽ đóng vai trò trưởng nhóm và chịu trách nhiệm điều phối công việc và tổng hợp báo cáo.

(Các) Đơn vị tư vấn trong nước cần gửi hồ sơ quan tâm bao gồm:

 1. Thư quan tâm (có chữ ký của lãnh đạo và con dấu của đơn vị)
 2. Hồ sơ năng lực của đơn vị, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh (với công ty) hoặc quyết định thành lập (với hiệp hội), giấy chứng nhận đăng ký thuế, sơ đồ tổ chức, tóm tắt kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực năng lượng hoặc đánh giá tác động chính sách
 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (với công ty)
 4. Liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị thực hiện công việc): Hợp đồng liên danh và đề xuất nhà thầu chính trong liên danh.

Xin mời các đơn vị tư vấn quan tâm tới gói thầu tham gia ứng tuyển và gửi thông báo chính thức qua email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de trước ngày 05.08.2021 để nhận được Mẫu đánh giá Hồ sơ quan tâm.

Hồ sơ quan tâm được làm bằng tiếng Anh và Tiếng Việt, có dấu công ty và chữ ký giám đốc hoặc người được ủy quyền, gửi tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de chậm nhất là 17:00 ngày 05.08.021 ghi mã gói thầu 83386574 trên tiêu đề của email gửi tới GIZ.  

Chú ý quan trọng:

 1. Mời gửi các câu hỏi (nếu có) tới địa chỉ email: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de
 2. Mời gửi Hồ sơ quan tâm tới địa chỉ email: VN_PoS_Quotation@giz.de
 3. Hồ sơ quan tâm tham dự gói thầu gửi tới sai địa chỉ đã nêu sẽ bị loại
 4. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ và gửi hồ sơ mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách rút gọn để mời đề xuất kỹ thuật và tài chính.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin