EU-VN-Energy-Facility

GIZ TÌM KIẾM CHUYÊN GIA TƯ VẤN TRONG NƯỚC

Là một Tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức nhằm đạt được các mục tiêu trong lĩnh vực hợp tác quốc tế hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho Chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề, (2) Chính sách môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam.


Trong khuôn khổ dự án Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng (4EII/BMZ), theo đề nghị của EREA, GIZ sẽ tiến hành nghiên cứu về chính sách phát triển điện mặt trời áp dụng sau năm 2020 dựa trên cách tiếp cận thúc đẩy hệ thống điện mặt trời tự tiêu thụ với các mức công suất khác nhau. Trên cơ sở này, cần đánh giá các cơ chế behind the meter đối với năng lượng mặt trời, tập trung vào các phương pháp luận khác nhau để chi trả cho lượng điện thặng dư. Những phân tích này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng các chính sách nhằm phát triển có hiệu quả năng lượng mặt trời tại Việt Nam.


Do đó, văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn 01 chuyên gia tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

  1. Khung thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến bắt đầu từ 20/4/2021 đến 30/9/2021
  2. Địa điểm thực hiện: Việt Nam, chuyến đi công tác ngắn ngày trong nước (dự kiến ở TP HCM. Đà Nẵng). Các cuộc họp với Bộ Công Thương, GIZ được tổ chức tại Hà Nội.
  3. Ngày công cho tư vấn: tối đa 92 ngày.
  4. Yêu cầu: Tư vấn trong nước được ký hợp đồng để cùng phối hợp với tư vấn quốc tế triển khai thưc hiện nghiên cứu. Tư vấn trong nước cần có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng, có quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương và các bên liên quan chính trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, và có chuyên môn trong việc phát triển các cơ chế khuyến khích cho năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời trên mái nhà với kiến thức đã được chứng minh trong việc xây dựng các công thức và mô hình tính toán.
  5. Nội dung công việc:

       Báo cáo đánh giá về tính khả thi phù hợp của các đề xuất cơ chế đối với các điều kiện hiện có và xu hướng phát triển của điện mặt trời ở Việt Nam

       Thực hiện các chuyến khảo sát và thu thập số liệu

       Hỗ trợ tư vấn quốc tế trong lập mô hình và các kịch bản tính toán, hỗ trợ hiệu chỉnh mô hình tính toán nếu có yêu cầu

       Phân tích chuyên sâu về cơ chế Behind the meter áp dụng cho Việt Nam

       Tham dự và trình bày tại Hội thảo tham vấn

       Góp ý về báo cáo giữa kỳ và báo cáo cuối cùng


Tư vấn trong nước quan tâm cần gửi Hồ sơ quan tâm bao gồm:

  1. Thư quan tâm (ký và ghi rõ họ tên)
  2. Sơ yếu lý lịch (CV)
  3. Các thư giới thiệu hoặc tài liệu tương đương từ khách hàng cho hoạt động tương tự dự án này, bản sao hợp đồng tư vấn tương tự trong quá khứ và hiện tại.

Tiêu chí loại hồ sơ: Chuyên gia tư vấn có ít hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Các chuyên gia tư vấn có đủ năng lực và mong muốn tham dự gói thầu xin mời gửi Thông báo quan tâm qua email vn_quotation@giz.de để nhận được Bảng tiêu chí đánh giá Hồ sơ quan tâm.

Bản gốc Hồ sơ quan tâm được làm thành 02 bộ bằng tiếng Anh và 02 bộ tiếng Việt, đóng gói có niêm phong, và gửi qua đường văn thư chậm nhất là 15:00 (giờ Hà Nội) ngày 16/03/2021, tới địa chỉ:

Văn phòng GIZ tại Hà Nội

Phòng Quản lý Hợp đồng và Mua sắm

Tầng 6 Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội

Mã gói thầu: 83375592 / Behind the meter for solar development  

 


Lưu ý:

  1. Chỉ những hồ sơ phù hợp, đạt tiêu chí mới được vào Danh sách ngắn và được liên hệ để nhận được Bản tham chiếu nhiệm vụ (TOR) và các tài liệu liên quan gói thầu cho việc nộp đề xuất kỹ thuật và tài chính.
  2. Các hồ sơ quan tâm gửi qua email hoặc fax hoặc không theo đúng yêu cầu của bên mời thầu hoặc nộp sau thời hạn cho phép sẽ bị đánh giá không hợp lệ
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin