EU-VN-Energy-Facility

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) TÌM KIẾM NHÀ THẦU DỰ ÁN HỖ TRỢ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VIỆT NAM

 

Hoạt động nằm trong khuôn khổ thực thi Quyết định ngày 15 tháng 2 năm 2020 về việc cấp vốn Chương trình Hành động hàng năm tại Việt Nam đến năm 2020 cho Dự án Hỗ trợ Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam EU (CRIS số hiệu ACA / 2020/40898).

 

 

Tên dự án: Dự án Hỗ trợ Chuyển dịch Năng lượng Bền vững Việt Nam EU

Vốn đầu tư dự kiến: 8.000.000 EUR (Chưa tính VAT)

Địa điểm thực hiện: Việt Nam 

 

Các bên quan tâm vui lòng liên lạc trước 16h00 ngày 01/04/2021

Số tham chiếu: INTPA/HAN/2021/EA-RP/0015

Xem thông tin chi tiết và đăng kí tham gia tại: 

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8014

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin