EU-VN-Energy-Facility

Liên hệ

Chúng tôi rất sẵn lòng để giúp đỡ và tư vấn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi và yêu cầu gì

Giữ liên lạc với chúng tôi

Về Dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam - EU

  • Email gửi tới Tiểu Hợp phần 1B: Hỗ trợ Kỹ thuật dựa trên nhu cầu (cho các đơn vị không thuộc Bộ Công Thương)
    applications@energyfacility.vn
  • Email liên hệ Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU 
     info@energyfacility.vn