EU-VN-Energy-Facility

VOV1 | EU hỗ trợ Việt Nam đưa dòng điện vươn xa tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo (30/11/2021)
Bản tin VOV1 | EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng tái tạo (31 tháng 05 năm 2021)
Bản tin VTV 19h | Họp Ban Chỉ đạo lần thứ 6 nhóm đối tác Năng lượng Việt Nam (10 tháng 03 năm 2021)
Đối Thoại VOV1 | Sự hợp tác của Việt Nam - EU trong phát triển bền vững điện mặt trời tại Việt Nam
VOV1 | Phỏng vấn Giám đốc Dự án EVEF Sven Ernedal
VOV1 | Hội nghị giới thiệu thông tư số 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng (6 tháng 10 năm 2021)
VOV1 | EU hỗ trợ phát triển ngành năng lượng Việt Nam: Biểu hiện sinh động quan hệ hợp tác song phương (16/10/2021)
VOV1 | Xây dựng cơ chế chính sách về năng lượng bền vững và sự hỗ trợ của EU đối với Việt Nam (22/10/2021)
VOV1 | Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ sau gần 4 năm triển khai (03/11/2021)
VOV1 | EU hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng bền vững (15/11/2021)
VOV1 bản tin: Bản tin về lễ ký kết giữa EVEF và CCCPE (12 tháng 11 2020)
PlayPlay
VOV1 bản tin: Phóng sự về lễ khánh thành nối lưới điện quốc gia ra đảo Nhơn Châu (10 tháng 10 2020)
PlayPlay
VOV1 bản tin: Bản tin về lễ khánh thành nối lưới điện quốc gia ra đảo Nhơn Châu (10 tháng 10 2020)
PlayPlay
VOV1 bản tin 16h00: Phóng sự diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 (24 tháng 7 2020)
PlayPlay
VOV1 bản tin 18h00: Bản tin về diễn đàn cấp cao về Phát triển Năng lượng quốc gia năm 2020 (22 tháng 07 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Buổi phỏng vấn với Đại sứ EU về đóng góp của EU đối với ngành Năng lượng Việt Nam (5 tháng 1 2021)
PlayPlay
VTV1 bản tin 19h00: Phóng sự về tình hình phát triển điện mặt trời áp mái ở Việt Nam (26 tháng 12 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Phóng sự về phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam (21 tháng 12 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Buổi phỏng vấn giám đốc dự án EVEF về tác động của dự án (3 tháng 12 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin 12h00: Bản tin về lễ ký kết giữa EVEF và CCCPE (12 tháng 11 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin 12h00: Phóng sự về cơ hội cho phát triển Năng lượng tái tạo (9 tháng 11 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin 19h00: Phóng sự về điện khí hóa nông thôn của Việt Nam với sự hỗ trợ của EU (10 tháng 10 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Phóng sự về điện khí hóa nông thôn của Việt Nam với sự hỗ trợ của EU (13 tháng 10 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin 12h00: Bản tin về lễ khánh thành nối lưới điện quốc gia ra đảo Nhơn Châu (10 tháng 10 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin 19h00: Bản tin về diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 (23 tháng 7 2020)
PlayPlay
VTV1 bản tin 16h00: Phóng sự diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 (23 tháng 7 2020)
PlayPlay
Hội nghị cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất năm 2019 VEPG
PlayPlay
Hội nghị An Giang
PlayPlay
Năng lượng Sinh khối tại Việt Nam
PlayPlay
TTC Phong Điền Solar Park
PlayPlay
Hội nghị cấp cao VEPG 2018
PlayPlay
previous arrow
next arrow
VOV1 | EU hỗ trợ Việt Nam đưa dòng điện vươn xa tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo (30/11/2021)
Bản tin VOV1 | EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng tái tạo (31 tháng 05 năm 2021)
Bản tin VTV 19h | Họp Ban Chỉ đạo lần thứ 6 nhóm đối tác Năng lượng Việt Nam (10 tháng 03 năm 2021)
Đối Thoại VOV1 | Sự hợp tác của Việt Nam - EU trong phát triển bền vững điện mặt trời tại Việt Nam
VOV1 | Phỏng vấn Giám đốc Dự án EVEF Sven Ernedal
VOV1 | Hội nghị giới thiệu thông tư số 34/2019/TT-BCT quy định về hệ thống thông tin năng lượng (6 tháng 10 năm 2021)
VOV1 | EU hỗ trợ phát triển ngành năng lượng Việt Nam: Biểu hiện sinh động quan hệ hợp tác song phương (16/10/2021)
VOV1 | Xây dựng cơ chế chính sách về năng lượng bền vững và sự hỗ trợ của EU đối với Việt Nam (22/10/2021)
VOV1 | Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật ngành Năng lượng Việt Nam hoàn thành khối lượng công việc đồ sộ sau gần 4 năm triển khai (03/11/2021)
VOV1 | EU hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng bền vững (15/11/2021)
VOV1 bản tin: Bản tin về lễ ký kết giữa EVEF và CCCPE (12 tháng 11 2020)
VOV1 bản tin: Phóng sự về lễ khánh thành nối lưới điện quốc gia ra đảo Nhơn Châu (10 tháng 10 2020)
VOV1 bản tin: Bản tin về lễ khánh thành nối lưới điện quốc gia ra đảo Nhơn Châu (10 tháng 10 2020)
VOV1 bản tin 16h00: Phóng sự diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 (24 tháng 7 2020)
VOV1 bản tin 18h00: Bản tin về diễn đàn cấp cao về Phát triển Năng lượng quốc gia năm 2020 (22 tháng 07 2020)
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Buổi phỏng vấn với Đại sứ EU về đóng góp của EU đối với ngành Năng lượng Việt Nam (5 tháng 1 2021)
VTV1 bản tin 19h00: Phóng sự về tình hình phát triển điện mặt trời áp mái ở Việt Nam (26 tháng 12 2020)
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Phóng sự về phát triển năng lượng mặt trời ở Việt Nam (21 tháng 12 2020)
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Buổi phỏng vấn giám đốc dự án EVEF về tác động của dự án (3 tháng 12 2020)
VTV1 bản tin 12h00: Bản tin về lễ ký kết giữa EVEF và CCCPE (12 tháng 11 2020)
VTV1 bản tin 12h00: Phóng sự về cơ hội cho phát triển Năng lượng tái tạo (9 tháng 11 2020)
VTV1 bản tin 19h00: Phóng sự về điện khí hóa nông thôn của Việt Nam với sự hỗ trợ của EU (10 tháng 10 2020)
VTV1 bản tin TCKD 12h40: Phóng sự về điện khí hóa nông thôn của Việt Nam với sự hỗ trợ của EU (13 tháng 10 2020)
VTV1 bản tin 12h00: Bản tin về lễ khánh thành nối lưới điện quốc gia ra đảo Nhơn Châu (10 tháng 10 2020)
VTV1 bản tin 19h00: Bản tin về diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 (23 tháng 7 2020)
VTV1 bản tin 16h00: Phóng sự diễn đàn cấp cao về Năng lượng Việt Nam 2020 (23 tháng 7 2020)
Hội nghị cấp cao lần thứ 3 và Diễn đàn các bên liên quan lần thứ nhất năm 2019 VEPG
Hội nghị An Giang
Năng lượng Sinh khối tại Việt Nam
TTC Phong Điền Solar Park
Hội nghị cấp cao VEPG 2018
previous arrow
next arrow

Thông cáo báo chí