EU-VN-Energy-Facility

“Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam – EU” được đồng tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Bộ Phát triển và Hợp tác Kinh tế CHLB Đức (BMZ) theo khuôn khổ Giai đoạn II thuộc Dự án Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng. Dự án do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương.

Dự án được EU và Chính phủ Đức đồng tài trợ. GIZ được BMZ ủy thác thực hiện Dự án như một phần của Dự án “Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng (4E)“, Giai đoạn II (gọi tắt là Dự án 4E).

Dự án EVEF cùng với Hợp phần cải cách ngành (SRC) có giá trị 100 triệu Euro nằm trong Chương trình Hỗ trợ Chính sách Ngành Năng lượng (ESPSP) được Bộ Công Thương và EU ký kết vào tháng 12/2017.

Dự án hướng tới góp phần tăng cường sự quản lý nhà nước trong ngành năng lượng nhằm thúc đẩy một bước tiến sang lộ trình phát triển năng lượng bền vững hơn ở Việt Nam. Dự án này cũng sẽ góp phần thực hiện khung pháp lý cần thiết để Việt Nam đạt được các cam kết của mình đối với việc giảm phát thải khí nhà kính (KNK) có liên quan đến các hoạt động năng lượng trong bối cảnh các Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định của Việt Nam (NDCs).

Mục tiêu Tổng quát

Mục tiêu Tổng quát của Dự án là cung cấp và sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm về kinh tế, thân thiện với môi trường và công bằng về xã hội ở Việt Nam bằng cách nâng cao hơn nữa năng lực của các cơ quan thuộc và không thuộc chính phủ hoạt động trong ngành năng lượng để từ đó thực hiện thành công các mục tiêu và chỉ tiêu của Chiến lược Tăng trưởng xanh, Đóng góp do Quốc gia Tự quyết định và Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia.

Mục tiêu Cụ thể

Mục tiêu Cụ thể là chính phủ Việt Nam và các đơn vị chủ chốt có liên quan phát huy các điều kiện tiền đề cho phổ cập tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.


Các đơn vị tài trợ: Liên minh Châu Âu (EU) và Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển CHLB Đức (BMZ)

Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2018 – Tháng 12 năm 2021

Đối tác chính trị: Bộ Công Thương (MOIT)

Đối tác thực hiện: Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ Công Thương

Đơn vị thực hiện: Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)

THÀNH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Sven Ernedal
Giám đốc Dự án
Vũ Chi Mai
Trưởng hợp phần
Markus Bissel
Trưởng hợp phần
Amber Sharick
Điều phối viên Quốc tế & Cố vấn kĩ thuật/Ban Thư kí VEPG
Trần Anh Mai
Quản lý Hành chính và Tài chính
Nguyễn Thị Hồng Vân
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Tô Đình Thái
Cán bộ dự án Cấp cao/ Dự án 4E
Nguyễn Thanh Phương
Cán bộ dự án Cấp cao/ Dự án 4E
Phạm Quang Anh
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Nguyễn Anh Dũng
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Nguyễn Đỗ Thuyên
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Bùi Ngọc Thủy
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Nguyễn Hồng Ngọc Trang
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Võ Thanh Tùng
Cán bộ Dự án / Dự án 4E
Hoàng Thị Cam
Cán bộ Hành chính/ Tài chính
Vũ Minh Hiền
Cán bộ Hành chính/ Phụ trách Hậu cần
Nguyễn Thị Minh Châu
Cán bộ hành chính/Hợp đồng và Mua sắm
Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Cán bộ hành chính/Hợp đồng và Mua sắm
Nguyễn Phương Thảo
Cán bộ Dự án/ Ban Thư ký VEPG
Đỗ Quang Nhật
Cán bộ Dự án/ Ban thư kí VEPG
Nguyễn Ngọc Linh
Cán bộ PR & Truyền thông
Trần Hà Anh
Cán bộ PR & Truyền thông trẻ
Vũ Xuân Nước
Biên/Phiên Dịch viên
Mai Thị Xuyên
Biên/Phiên Dịch viên
Nguyễn Thu Huyền
Thực tập sinh PR & Truyền thông
Trịnh Ngọc Thúy
Thực tập sinh dự án/Dự án 4E
Trần Thị Bích Phương
Thực tập sinh dự án/Dự án 4E
Phạm Minh Hiếu
Thực tập sinh dự án/Dự án 4E